Algemene voorwaarden Producten


Zoet is een handelsnaam en merknaam van Zoetzoalsjebent.

Zoetzoalsjebent is gevestigd en kantoorhoudend aan de Jan van der heijdenstraat 2,3341 BJ, te Hendrik Ido Ambacht,is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 71602291
BTW-nummer: NL135632602B01
Telefoon: +31 (0) 6 – 14492341
Op werkdagen tussen 09:00-17:00.
E-mail: info@zoetzoalsjebent.nl


Zoetzoalsjebent verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Zoetzoalsjebent.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1. Bestellen
2. Betalen
3. Verzendwijze en kosten
4. Levertijd
5. Retourneren
6. Non-conformiteit
7. Klachten en Geschillen
8. Privacy Policy
9. Cookies
10. Disclaimer

1. Bestellen
Orders kunnen via onze website www.zoetzoalsjebent.nl geplaatst worden.
Nadat we alle benodigde gegevens hebben ontvangen, krijgt u automatisch een opdrachtbevestiging via e-mail toegezonden.

2. Betalen
U kunt kiezen uit online betalen via iDEAL.
In de toegezonden opdrachtbevestiging staan de bestelde producten,het totaalbedrag en een ordernummer beschreven.
Betalen met iDEAL: Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. U plaatst een bestelling op de zoetzoalsjebent website. Bij het afrekenen van de bestelling kunt u aangeven dat u met iDEAL wilt betalen. U wordt dan doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en Zoetzoalsjebent wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald.
De transactie zal bij uw bank als "Zoetzoalsjebent" worden weergegeven.
3. Verzendwijze en kosten
Orders worden verzonden met PostNL, Deze leveren in de meeste gevallen de order af binnen 1-2 werkdagen na verzending.
Verzendingen geschieden voor rekening van de koper. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen door de klant in ontvangst zijn genomen. Mocht de bezorger u niet thuis treffen, dan hoort de bezorger een bericht bij u achter te laten. Zendingen met Postnl kunnen na 2 afleverpogingen worden afgehaald op het postkantoor na vertoning van een geldige legitimatie. Het pakket blijft 3 weken op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Indien een pakket retour komt en wij moeten het opnieuw versturen dan rekenen wij opnieuw een bijdrage in de verzendkosten. Wij bieden ook de mogelijkheid uw bestelling af te leveren op een ander adres. U kunt dat aangeven bij het invullen van uw adresgegevens.
* Verzendkosten zijn afhankelijk van het soort pakket en het gewicht en deze worden berekend in de afreken omgeving.

4. Levertijd
Wij leveren de meeste artikelen binnen 1 tot 2 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst. Met uitzondering van handgemaakte artikelen die niet op voorraad leverbaar zijn, hiervoor kan de levertijd oplopen tot 10 werkdagen dit geheel afhankelijk van de drukte. Wilt u van te voren zekerheid of duidelijkheid hebben over de levertijd van een artikel neem dan contact op met ons op. Als een artikel niet leverbaar blijkt te zijn, sturen wij u een email. Zorg dus altijd dat uw emailadres juist is ingevuld en u deze regelmatig bekijkt. Bestellingen worden uiterlijk binnen 30 dagen geleverd. Is dit niet mogelijk dan krijgt de consument hiervan uiterlijk 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Als een order verstuurd wordt is de verwachte aflevertijd van PostNL naar het buitenland:
1-2 dagen: België, Duitsland
Let op: De aflevertijd kan vertraagd worden door de plaatselijke douane!

5. Retourneren.
14 dagen niet goed, geld terug garantie. Als de producten niet aan uw verwachtingen voldoen, mag u ze, mits in originele verpakking, binnen veertien dagen retourneren. Zoetzoalsjebent zal het door de koper betaalde bedrag binnen veertien dagen overmaken. Hierbij dient de koper de desbetreffende factuur mee te sturen. Een vermelding van de reden waarom het product niet aan uw eisen voldoet wordt op prijs gesteld maar is niet verplicht. Annuleert u de bestelling, nadat de bestelling aan u verzonden is, dan is Zoetzoalsjebent genoodzaakt u de verzendkosten in rekening te brengen. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Zoetzoalsjebent kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.
Terugbetaling:
Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit België dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Zoetzoalsjebent heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

6. Non-conformiteit
Indien de klant een beschadigd product ontvangt, wordt deze door gratis omgeruild voor eenzelfde product. Hiertoe dient de klant binnen 8 dagen na ontvangst contact op te nemen met onze klantenservice. U heeft het verkeerde artikel ontvangen:
Indien de klant een verkeerd product ontvangt, wordt deze door Zoetzoalsjebent gratis omgeruild voor het juiste product. Hiertoe dient de klant binnen 8 dagen na ontvangst contact op te nemen met onze klantenservice. Wij vergoeden u alle kosten.

7. Klachten en geschillen
Voor klachten kunt u contact opnemen met:
Zoetzoalsjebent
Jan van der Heijdenstraat 2
Tel.: +31(0)6 14492341
Email: info@zoetzoalsjebent.nl
De klacht wordt binnen 30 dagen afgehandeld.
Als dit voor Zoetzoalsjebent niet haalbaar is, dan wordt de consument op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Zoetzoalsjebent de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over uw order dient u altijd binnen 2 maanden schriftelijk aan ons te melden.

8. Privacy Policy
Zoetzoalsjebent respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Zoetzoalsjebent zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Zoetzoalsjebent gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij Zoetzoalsjebent.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
Zoetzoalsjebent verkoopt uw gegevens niet
Zoetzoalsjebent zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

9. Privacy en cookies
Privacystatement en cookies op deze website
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt je op deze pagina informatie over welke persoonsgegevens deze website verzamelt, hoe lang die gegevens bewaard blijven en wat we er mee doen.

10.Disclaimer
Ondanks dat alle informatie op onze website met zorg en aandacht is samengesteld. Is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist is, onvolledig en/of niet up-to-date is. Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoetzoalsjebent te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.
Bezoekers en/of gebruikers van onze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.
Zoetzoalsjebent is dan ook niet aansprakelijk voor door derden geplaatste informatie op deze website zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, mededelingen, prijzen, productspecificaties en/of de gevolgen van transacties die op basis van de op deze website vermelde informatie zijn verricht.
Heeft u problemen ondervonden bij het bezoeken van zoetzoalsjebent.nl of heeft u op- en/of aanmerkingen over deze website neem dan contact met ons op.Algemene voorwaarden Home & Life design sessie

Artikel 1: voorwaarden toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Zoetzoalsjebent en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke groei.
1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam Zoetzoalsjebent de volgende betekenis: Zoetzoalsjebent en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Zoetzoalsjebent deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 2: offertes en overeenkomsten
2.1 Alle door Zoetzoalsjebent gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Zoetzoalsjebent is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Zoetzoalsjebent is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
2.2 Prijzen in offertes zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
2.3 Naast de voorwaarde in artikel 2.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Zoetzoalsjebent een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Zoetzoalsjebent . Het is ook mogelijk dat Zoetzoalsjebent in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.
2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Zoetzoalsjebent een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Zoetzoalsjebent op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Zoetzoalsjebent de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
2.5 Als Zoetzoalsjebent de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Zoetzoalsjebent aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 3: rechten en plichten
3.1 Bij elke overeenkomst tussen Zoetzoalsjebent en haar opdrachtgever verplicht Zoetzoalsjebent zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Zoetzoalsjebent kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.
3.2 Met elke overeenkomst tussen Zoetzoalsjebent en haar opdrachtgever accepteert Zoetzoalsjebent een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Zoetzoalsjebent zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.
3.3 Zoetzoalsjebent heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Zoetzoalsjebent gesloten overeenkomst. Zoetzoalsjebent verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
3.5 Als Zoetzoalsjebent voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Zoetzoalsjebent van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.
3.6  Als de met Zoetzoalsjebent gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met Zoetzoalsjebent gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.

Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)
4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever.
Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Zoetzoalsjebent mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.
4.2 Zoetzoalsjebent plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van Zoetzoalsjebent in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.
4.3 Op sommige van onze programma’s zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze programma’s afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s). 
4.4 Een deelnemer kan zich in overleg met Zoetzoalsjebent en de organisatie waar deze persoon toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk aan Zoetzoalsjebent is doorgegeven. Voor vervanging berekent Zoetzoalsjebent een bedrag van € 50,= aan administratiekosten door aan de opdrachtgever. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s
5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Zoetzoalsjebent kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
5.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een sessie op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Zoetzoalsjebent en haar opdrachtgever ongekort van kracht.
5.3 In het geval van lopende sessie is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
5.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent Zoetzoalsjebent een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.
5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan Zoetzoalsjebent te vergoeden.
5.6 Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan Zoetzoalsjebent te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk
6.1 In het geval van trainingen die Zoetzoalsjebent voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
6.2 Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Zoetzoalsjebent op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Zoetzoalsjebent naast een bedrag van € 250,= administratiekosten, de door Zoetzoalsjebent gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.
6.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Zoetzoalsjebent te vergoeden.

Artikel 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning
7.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
7.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Zoetzoalsjebent.

Artikel 8: overmacht
8.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
8.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
8.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 9: honorarium & betalingsvoorwaarden
9.1 Het honorarium van Zoetzoalsjebent bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Zoetzoalsjebent, gewerkte tijdseenheid.
9.2 Alle door Zoetzoalsjebent opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.
9.3 Alle door Zoetzoalsjebent opgegeven prijzen zijn inclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.
9.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
9.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Zoetzoalsjebent in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.
9.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.
9.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Zoetzoalsjebent zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.
9.8 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Zoetzoalsjebent hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 10: overname van personeel
10.1 Het is geen van de in een overeenkomst betrokken partijen toegestaan tijdens de looptijd van de overeenkomst en/of binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen, anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaand mondeling overleg en schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 11: intellectuele eigendom en auteursrechten
11.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Zoetzoalsjebent aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.
11.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Zoetzoalsjebent aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Zoetzoalsjebent voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 12: aansprakelijkheid
12.1 Zoetzoalsjebent is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Zoetzoalsjebent en haar medewerkers.
12.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Zoetzoalsjebent in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Zoetzoalsjebent bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.
12.3 Wanneer Zoetzoalsjebent is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.
12.4 De totale vergoeding van Zoetzoalsjebent aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 10.000,=.
12.5 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Zoetzoalsjebent uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 13: geheimhouding van vertrouwelijke informatie
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 Als Zoetzoalsjebent op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Zoetzoalsjebent zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zoetzoalsjebent niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 14: persoonsgegevens
14.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Zoetzoalsjebent bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Zoetzoalsjebent beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Zoetzoalsjebent, Hendrik Ido Ambacht, Nederland(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2021 Zoetzoalsjebent | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel